BezpieczeństwoNews

Czy Wołomin jest bezpieczny?

Na początku marca, tuż po pierwszym przypadku korona wirusa w Polsce, pilnie zwołałem Komisję Bezpieczeństwa Rady Miejskiej, na której oprócz radnych obecne były władze miasta i osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w Wołominie. 

Wysłuchaliśmy sekretarz Gminy, dyrektorów naszych ZOZ-ów,  dyrektor ZEASiP oraz naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, który z ramienia Urzędu koordynuje wszystkie działania w mieście w okresie pandemii.

W późniejszym czasie praca komisji skupiła się na kontaktach drogą elektroniczną. Jako przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa jestem w stałym kontakcie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, staram się na bieżąco przekazywać informacje członkom komisji i mieszkańcom. Urząd Miasta, jakiś czas temu, podjął  decyzję o zamknięciu placówek kultury, OSiRu, a także miejskich placów zabaw, dodatkowo obowiązują nas wszystkie restrykcje nakładane przez władze państwowe. Działają miejskie spółki, które starają się zapewnić jak najlepszą obsługę mieszkańców w tym trudnym czasie. Sztab kryzysowy zbiera się codziennie rano, a sam Urząd Miasta został zamknięty ze względów bezpieczeństwa. Ze wszystkimi wydziałami urzędu mamy możliwość kontaktu telefonicznego lub mailowego. W budynku wystawione zostały dystrybutory płynu dezynfekującego, przemywane są klamki, ponadto
w urzędzie wprowadzono pracę rotacyjną oraz zdalną. Wszyscy starają się pomagać, między innymi harcerze z wołomińskiego hufca zadeklarowali w razie potrzeby, 100 sztuk koców wojskowych i około 30 łóżek, a także swoją ewentualną, inną pomoc.

Urząd zakupił jednorazowe rękawiczki, kombinezony, płyn dezynfekujący, maseczki i gogle, które przekazane zostały do Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie, Straży Miejskiej oraz do Ośrodka Pomocy Społecznej. To właśnie strażacy, strażnicy i pracownicy OPS pierwsi mają kontakt z ewentualnymi chorymi. Podjęto również decyzję o dezynfekcji przestrzeni miejskiej, która przeprowadzana jest dostarczonym przez firmę DJCHEM CHEMICALS POLAND nadtlenkiem wodoru rozcieńczonym znaczną ilością wody. Środek ten jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt, nie powoduje żadnego skażenia środowiska. Użycie preparatu jest stale monitorowane przez przeszkolony personel, po kilku minutach od użycia,  preparat ulega całkowitemu rozkładowi do bezpiecznych produktów.  Miasto dezynfekowali druhowie z gminnych OSP (Zagościniec, Grabie Stare, Majdan, Ossów, OSP Wołomin), działania wspierała nasza Straż Miejska. Skupiono się na dezynfekcji miejsc o największym natężeniu ruchu pieszego – stacja PKP, pętla autobusowa przy PKP Wołomin, SPZOZ, tereny przykościelne, okolice starostwa, sądu, Urzędu Miasta, urzędów pocztowych, pasaż na Mieszka I, okolice szpitala, PSP i Nocnej Pomocy Lekarskiej przy ul. Sasina, OPS, wiaty przystankowe, Komenda Policji
i Straży Miejskiej. Dezynfekcja ma być przeprowadzana cyklicznie dwa razy
w tygodniu. Sredeczne podziękowania dla wszystkich zaangazowanych w tę trudną walkę z wirusem. Jednocześnie zwracam się z prośbą o ograniczenie wychodzenia z domu do minimum
i zachowanie maksymalnych środków ostrożności. 

PIOTR SIKORSKI
Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa
Rady Miejskiej w Wołominie

Pokaż więcej

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
X

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker