ReportażWolontariat

Wychowani do służby

W specjalnej rozmowie dla Pozytywnego Wołomina o tym jaką służbę pełnią w dobie pandemii harcerze zapytaliśmy komendantkę Chorągwi Stołecznej ZHP hm. Paulinę Gajownik

Związek Harcerstwa Polskiego podjął wiele działań służby w związku z pojawieniem się w Polsce epidemii COVID-19. Jakie działania obecnie realizuje Chorągiew Stołeczna na terenie miasta Warszawy i ościennych powiatów?

Obecnie stołeczni harcerze są zaangażowani głownie w akcję szycia maseczek. Uszyliśmy ich ponad 80 tysięcy dla 30 szpitali warszawskich
i powiatowych. Ale to nie jest jedyne działanie społeczne które realizujemy. Roznosimy także zakupy osobom starszym, które nie wychodzą z domów, harcerze udzielają uczniom korepetycji online, Stołeczni ratownicy przekazali do placówek zdrowia i organizacji pozarządowych swoje zapasy rękawiczek i materiałów medycznych, harcerze oddają też krew w rejonowych centrach krwiodawstwa, a drużynowi nie przerywają swojej pracy wychowawczej i prowadzą zbiórki online.

Harcerstwo w Polsce wielokrotnie odgrywało ważną role w niesieniu pomocy i pełnieniu służby w czasie klęsk żywiołowych. Jak dziś jesteście do tego przygotowani?

ZHP to organizacja wychowawcza. Naszym zadaniem jest wspieranie rodziców i szkoły we wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży. A służba to działanie i jedna z trzech zasad harcerskiego wychowania. My tak pracujemy na co dzień. Zatem dziś, też jesteśmy przygotowani do tego działania, zarówno mentalnie jak i merytorycznie.

Ilu wolontariuszy dzisiaj angażuje się w prace na terenie naszego regionu?

Szacujemy, że na terenie Chorągwi Stołecznej ZHP (czyli teren Warszawy i powiatów wokół Warszawy) w służbę jest zaangażowanych około 6 tysięcy harcerzy i przyjaciół harcerstwa, czyli m.in. rodziców, dziadków, sąsiadów. W powiecie Wołomińskim, gdzie działają: Hufiec Ząbki (około 15 harcerzy i 35 przyjaciół), Hufiec Zielonka (5 harcerzy), Hufiec Wołomin (około 15 harcerzy).

Czy każdy harcerz/instruktor może pełnić służbę?

W służbę angażujemy pełnoletnich harcerzy i instruktorów, z których każdy może takie działanie podjąć. Każda z tych osób powinna przejść online szkolenie BHP, aby znać zasady bezpieczeństwa i dbać podczas służby o bezpieczeństwo swoje i innych.

Jak wygląda służba harcerzy w Wołominie i poweicie wołomińskim? W jakie działania jesteście zaangażowani?

W powiecie wołomińskim, gdzie działają: Hufiec ZHP Ząbki, Hufiec ZHP Zielonka, Hufiec ZHP Wołomin, harcerze zaangażowani są w akcje szycia maseczek, pomoc sąsiedzką oraz będą zaangażowani w składanie i wysyłkę przyłbic dla lekarzy. Hufiec Ząbki jest rekordzistą w szyciu maseczek zaopatrywaniu w nie okolicznych szpitali oraz działa bardzo aktywnie w akcji pomocy sąsiedzkiej, a specjalnością Hufca Wołomin ma być działanie związane z przyłbicami dla medyków.

Jak wygląda sytuacja z śródroczną pracą drużyn harcerskich: zbiórkami, rajdami, biwakami? Czy w tym roku obozy się odbędą?

Nie zatrzymujemy naszych działań lokalnych oraz naszej pracy wychowawczej. Szyjemy, pomagamy starszym, angażujemy się w akcje z przyłbicami. Oprócz tego dostosowujemy nasz program harcerski do okoliczności jakie mamy. Nasi drużynowi są nadal w kontakcie ze swoimi wychowankami, realizujemy zadania na sprawności, dzięki temu zuchy i harcerze zdobywają lub doskonalą nowe umiejętności. Wszystko to nie wychodząc z domu. Czekamy na wakacje i koniec kwarantanny. Nie zatrzymujemy przygotowań do obozów harcerskich, być może będą krótsze albo mniejsze, ale chcemy, aby zuchy i harcerze mogli mieć kontakt z przyrodą i spędzić czas z rówieśnikami, po tych trudnych tygodniach izolacji domowej oraz powszechnego bycia online.

Czy jest coś czego potrzebujecie? Od władz, samorządów, obywateli?

Z rzeczy niematerialnych potrzebujemy dobrego słowa dla wolontariuszy harcerskich, czyli wszystkich tych instruktorów, którzy zaangażowali swój czas, energię a czasami nawet własne środki finansowe w pełnienie służby. Oprócz tego, potrzebujemy elementów do szycia maseczek, czyli materiału, fizeliny, gumek i tasiemek. Oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę pomóc w naszych działaniach, to zapraszamy, jeśli ktoś chce wesprzeć lokalne środowiska harcerskie darowizną, którą przeznaczymy na działania w ramach COVID-19 też zachęcam. Prosimy o kontakt z lokalnymi hufcami, które działająw powiecie wołomińskim.

Dziękuje za rozmowę. Paweł Kocik

Pokaż więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
X

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker