Czysty WołominSamorządZielony Wołomin

Uszczelniamy system!

Zmiana sposobu naliczania stawki wynika z konieczności uszczelnienia systemu. Szacujemy, że w gminie Wołomin około 4 tys. osób unika ponoszenia opłaty za odpady przez co rosną koszty całego systemu.

Temat zmiany sposobu naliczania opłaty został poruszony na wniosek największej wołomińskiej spółdzielni mieszkaniowej SBM i części mieszkańców.

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów naliczana jest w zabudowie wielorodzinnej w czynszu na podstawie deklaracji składanej do zarządcy osiedla, ale zarządcy nie mają narzędzi, aby sprawdzić zgodność danych ze stanem faktycznym. W przypadku zabudowy jednorodzinnej deklarację składa właściciel zazwyczaj zamieszkujący daną posesję. Gmina ma możliwość kontroli i weryfikowania liczby zgłoszonych osób w tego rodzaju zabudowie. Problem z zabudową wielorodzinną polega na tym, że nie mamy “wejścia” do poszczególnych lokali, spółdzielnia też nie ma takich uprawnień, stąd brak możliwości w ogóle sprawdzenia ile jest osób w poszczególnych lokalach spółdzielni. Zużycie wody będzie miarodajnym wskaźnikiem ile osób, tak naprawdę, zamieszkuje daną np. wynajmowaną powierzchnię. W zabudowie wielorodzinnej do wyliczenia stawki za odbiór odpadów pod uwagę będzie brane średnie miesięczne zużycie wody wykorzystanej na cele socjalnobytowe w danej nieruchomości za poprzedni rok kalendarzowy, ustalone w oparciu o wodomierz główny. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody statystycznie zużywamy od 2,4 do 3,0 m3 wody na osobę na miesiąc. Zgodnie z informacjami z PWIK w Wołominie mieszańcy gminy zużywają średnio 2,85 m3/osobę. Średnia ta uwzględnia zużycie wody również w domach jednorodzinnych, które wykorzystują ją m.in. do podlewania ogrodów, co oznacza, że dla zabudowy wielorodzinnej średnia może być nawet niższa. Dla osób, które złożyły prawidłową deklarację, uwzględniającą rzeczywistą liczbę mieszkańców nie będzie zatem dużej zmiany w rachunkach. Zmiana będzie zależała od ilości zużytej wody i może okazać się korzystna dla osób, które zużywają mniej wody. W zabudowie jednorodzinnej sposób rozliczania pozostaje bez zmian, opłata będzie pobierana od osoby (miesięcznie 26,50 zł lub 26,00 w gospodarstwach, które mają własne kompostowniki i dokonają korekty deklaracji). Zużycie wody będzie miarodajnym wskaźnikiem ile osób, tak naprawdę,zamieszkuje daną np. wynajmowaną, powierzchnię.

Małgorzata Izdebska

Sekretarz gminy Wołomin

Pokaż więcej

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:
Close
Back to top button
X

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker