1/2021FinanseSamorząd

37 dni, które wstrząsnęły Wołominem

22 grudnia 2020 roku doszło do niespotykanej wcześniej sytuacji w historii naszej Gminy. Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową, czyli plan działań w perspektywie najbliższych kilkunastu lat przy jednoczesnym odrzuceniu projektu budżetu na rok 2021.

Uważam, że zaproponowany przez burmistrz Elżbietę Radwan budżet gminy na rok 2021 był bardzo dobrym kompromisem między inwestycjami a działaniami społecznymi. Uwzględniał projekty, na które gmina pozyskała środki zewnętrzne w kwocie blisko 10 mln zł (zarówno w mieście, jak i sołectwach), gwarantował stabilny rozwój i zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej – pod względem stopnia zadłużenia i innych wskaźników – uzyskał akceptację organu nadzorczego.

Ubolewam, że Wołomin znalazł się w trudnej sytuacji, ale jeszcze bardziej szkoda mi straconego czasu. Czasu, który mógł być wykorzystany na realizację  planów inwestycyjnych oraz usług społecznych, z których słynie nasza Gmina. Radni opozycji (głównie z partii PIS) powiedzieli NIE budżetowi Gminy. Jednocześnie w okresie składania uwag do budżetu (po 16.11.2020 r.) nie złożyli formalnie ŻADNYCH wniosków: na komisach i samej sesji. Kolejni radni opozycyjni (ponoć niezależni?) nie przyjęli budżetu, choć burmistrz i jej urzędnicy uwzględnili część ich wniosków (!). 

Tłumaczyli się zwiększeniem zadłużenia…w takim razie po co składali wnioski we wrześniu opiewające na milionowe kwoty? Gdzie logika, sens i odpowiedzialne myślenie? Rozwikłania tej zagadki próżno szukać na polu racjonalnych rozważań. Politycznie natomiast sprawę można podsumować łatwo: im gorzej dla gminy, mieszkańców i urzędników, tym lepiej dla radnych opozycji, bo można na Facebook’u napisać, że jest źle. Niestety.

Przez ostatni miesiąc byliśmy świadkami wielu emocji, posądzeń i opinii. W przeciwieństwie do koleżanek i kolegów radnych, którzy byli przeciw budżetowi – złożyłam zapytanie do Urzędu o skutki wydarzeń, które miały miejsce na grudniowej sesji. Co oznacza więc praca na projekcie budżetu? 

Ograniczenia i ostrożność. Spójrzmy na fakty:

Rada Miejska głosami opozycji formalnie uznała projekt budżetu za zły, nieakceptowalny i niemożliwy do realizacji (!)

Brak akceptacji budżetu oznacza wprowadzenie żelaznej zasady niezbędnych wydatków do czasu uchwalenia budżetu.

Niezbędne wydatki to takie, które zapewniają trwałość funkcjonowania Gminy oraz wynikają wprost (!) z przepisów ustawy.

Radni opozycji odrzucając budżet jednocześnie krzyczą, że należy stosować wydatki wg. Jego projektu – bez refleksji i zastanowienia. Dlaczego? Bo nie ponoszą za ewentualne -katastrofalne- skutki żadnej odpowiedzialności.

Burmistrz, Skarbnik oraz urzędnicy działają w ramach przepisów prawa. To oni biorą odpowiedzialność za przestrzeganie norm i wydatkowanie środków. Bez uchwalonego budżetu nie mają gwarancji, że w czasie najbliższej sesji Ci sami radni bezrefleksyjnie i nieodpowiedzialnie (tak jak to miało miejsce wcześniej) nie przeniosą środków z jednego działu do innego, tylko po to aby zabrakło pieniędzy na zakontraktowane usługi. Wydatkowanie środków w normalnym trybie stanowiłoby więc ryzyko braku pieniędzy na konkretne działania np.: w połowie roku (wg zmienionego naprędce budżetu).

Pierwszymi ofiarami nieodpowiedzialnego działania radnych opozycyjnych były przetargi, które Pani burmistrz chciała ogłosić jeszcze w grudniu m.in, na kompleksową modernizację oświetlenia.  Natomiast  w styczniu Urzędnicy musieli wstrzymać podpisanie umów dotacyjnych:

„Prowadzenie działań wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego Wołomina”.
(15 000,00 złotych.)

 “Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, oraz na rzecz osób po 60 roku życia” (31 000,00 zł.)

 “Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji”. (45 000,00 zł .)

„Przystań Lokalnych Inicjatyw” (10 000,00 złotych.)

 organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie gminy Wołomin na 2021 rok (200 000,00 zł)

 „Wspieranie szkolenia sportowego prowadzonego przez Kluby Sportowe z terenu Gminy Wołomin”. (420 000,00 zł.)

Wstrzymano sztandarowa usługę dla osób starszych: “Remont dla Seniora”, a także realizację projektów w ramach Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy o wartości ponad 1 mln złotych (dawny Wołomiński Budżet Obywatelski). Dlaczego? Ponieważ w urzędzie pracują ludzie odpowiedzialni i ostrożni. Nie chcą ryzykować kolejnego “wyskoku politycznego”, który może mieć opłakane skutki dla gminy.  Najgłośniej krzyczeli radni, którzy nie ponoszą odpowiedzialności i całkiem możliwe, że nie znają się zbytnio na finansach publicznych. Urząd w tym czasie pracował, konsultował scenariusze rozwiązań i analizował sytuację. Mam nadzieję, że taka sytuacja już nigdy więcej się nie powtórzy.  Wołomin nie potrzebuję straconych dni i tygodni , tylko dialogu
i wspólnej pracy na rzecz jego dobra, czego państwu i sobie życzę
w 2021 r..

EDYTA BABICKA

Radna Rady Miejskiej
w Wołominie

Pokaż więcej

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:
Close
Back to top button
X

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker