1/2021HistoriaKulturaWydarzenia

Duch dawnego czasu

Rok 2021 dla większości ludzi będzie rokiem wychodzenia z pandemii, rokiem pod znakiem szczepień. Dla pracowników naszego Muzeum  i, mam nadzieję, że dla większości mieszkańców naszego miasta, będzie on też rokiem upamiętniającym nietuzinkowego człowieka – Wacława Nałkowskiego.

W tym, dopiero co rozpoczętym roku, przypadają bowiem dwie rocznice związane z osobą patrona Muzeum: 29 stycznia 110.rocznica śmierci a 19 listopada 170.rocznica urodzin. W związku z tymi datami Muzeum pragnie przypomnieć biografię i dorobek naukowy geografa. Chcemy, by powszechnie było wiadomo, co napisał Wacław Nałkowski, w jaki sposób wpłynął na swoje środowisko i co go sprowadziło do Wołomina. 

Uważamy, że historia jego życia może być niezmiernie ciekawa i pouczająca zarówno dla dorosłych, jak i dla najmłodszych mieszkańców miasta. Jego droga odkrywania nauki, sukcesy i porażki edukacyjne, dochodzenie do pozycji jaką miał w środowisku postępowej inteligencji warszawskiej przełomu XIX i XX wieku oraz wielość zainteresowań i pól działalności stawia go w czołówce najwybitniejszych postaci żyjących w Warszawie przełomu ubiegłych wieków.  

Niezmiernie ciekawa jest też historia jego rodziny: dzieje Michała Dionizego Nałkowskiego i Celiny z Rudnickich Nałkowskiej, czyli rodziców Wacława a także ich rodzin. 

W tym, dopiero co rozpoczętym roku, przypadają bowiem dwie rocznice związane z osobą patrona Muzeum: 29 stycznia 110. rocznica śmierci a 19 listopada 170. rocznica urodzin.

Na osobną uwagę zasługuje bez wątpienia także jego środowisko ideowe, z Dawidami, Brzozowskim, Jellentą, Krzywickim i Irzykowskim na czele, którym poświęcony zostanie w tym roku osobny cykl mini wykładów pt. „Sylwetki”. 

Nie możemy zapominać, że Wacław Nałkowski był też wykładowcą Uniwersytetu Latającego, gdzie słuchaczami i słuchaczkami byli późniejsi wybitni działacze społeczni i kulturalni; autorem nowoczesnej metodyki nauczania geografii, autorem pierwszej geografii regionalnej. Niedoścignionym mistrzem pióra, którego używał do pokazywania piękna i różnorodności  świata, autorem manifestu modernistycznego i „Wielkiego atlasu geograficznego ze skorowidzem nazw”; szanowanym nauczycielem, wzorem dla swoich uczniów, ukochanym ojcem i mężem. 

Mieszkańcom Wołomina powinien być znany ponad to, jeszcze z umieszczenia nazwy naszego miasta w jednej ze swoich książek geograficznych, budowy letniego domu na wołomińskich Górkach oraz z tego, że ostatnia dziedziczka Wołomina – Wacława Mossakowska – nosiła imię na jego cześć.

Właściwie, to każdy aspekt życia Wacława Nałkowskiego może być dla współczesnego człowieka interesujący i inspirujący. I na to pragniemy zwrócić w tym roku szczególna uwagę. 

Licząc na zniesienie części ograniczeń i możliwość powrotu turystów do obiektów muzealnych oraz przywrócenia lekcji muzealnych na trwający rok zaplanowaliśmy lekcje i warsztaty przeznaczone dla uczniów a dotyczące Wacława Nałkowskiego. 

Ten rok pragniemy poświęcić także na przybliżenie dzieł jakie wyszły spod pióra budowniczego „Domu nad Łąkami”

W czasie tych spotkań szczególną uwagę zwrócimy na budowanie świadomości kim był i jaki wpływ wywarł Nałkowski na rozwój polskiej nauki – to w czasie lekcji dla dzieci starszych i młodzieży, ale też pragniemy przedstawić go jako człowieka uśmiechniętego, bardzo nowoczesnego, bo chodzącego na zajęcia gimnastyczne, otoczonego gronem przyjaciół i niezwykle wrażliwego na drugiego człowieka i los zwierząt – to myśli przewodnie warsztatów dla najmłodszych.

Ten rok pragniemy poświęcić także na przybliżenie dzieł jakie wyszły spod pióra budowniczego „Domu nad Łąkami”. Już rozpoczęła się na FB Muzeum publikacja wirtualnej wystawy z fragmentami „Gieografji Malowniczej”, czeka na ponowne pokazanie się światu „Bojownik” – chyba najmniej znane dziś dzieło Nałkowskiego a równocześnie jedno z najpiękniej napisanych. 

Na ten rok pragnęlibyśmy w Muzeum przeprowadzić także dwa wydarzenia  artystyczne, na dofinansowanie których złożone zostały wnioski, dla których punktem wyjścia będą „Forpoczty” i „Wielki atlas geograficzny”. Zainteresowanie osobą i twórczością Wacława Nałkowskiego współczesnych twórców mamy nadzieję zaowocuje interwencją artystyczną w gabinecie geografa oraz działaniem performatywnym osnutym na manifeście modernistycznym współautorstwa Nałkowskiego. 

Wszystkie te działania mają jeden nadrzędny cel: przypomnieć i przybliżyć gościom Muzeum jak wyjątkowym i niezwykłym człowiekiem był Wacław Nałkowski, i jakie mieliśmy szczęście, jako Wołomin, że ktoś taki związał swój los z naszym miastem.

W tym roku czeka nas też, niemające wcześniej miejsca w Wołominie wydarzenie, czyli prawykonanie kompozycji stworzonej specjalnie dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich z okazji 125.lecia „Domu nad Łąkami”. „Trzy pieśni do słów Zofii Nałkowskiej” to cykl utworów na fortepian, klarnet i wokal autorstwa Marcina Tadeusza Łukaszewskiego, skomponowany do fragmentów młodzieńczych wierszy Zofii.  

Muzeum planuje to wydarzenie na początek lata i mamy nadzieję, że już wtedy będziemy mogli spotkać się
z Państwem na tej muzycznej uczcie nie tylko na tarasach parku, ale także w salonie „Domu nad Łąkami”, do którego wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy, a w którym  po dziś dzień czuć ducha dawnego czasu.

Agata SOBCZAK
Dyrektor Muzeum
Z. i  W. Nałkowskich w Wołominie

Pokaż więcej

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:
Close
Back to top button
X

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker