2/2021EdukacjaSamorząd

Oświata od nowa

Od 10 lutego 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Wołominie pracuje na stanowisku naczelnika Wydziału Polityki Społecznej znany samorządowiec Karol Rajewski. Pan Rajewski był jedynym kandydatem , który zgłosił się do otwartego i konkurencyjnego naboru na to stanowisko i spełnił on wymagania stawiane w ogłoszeniu o naborze. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła jego odpowiednie przygotowanie do wykonywania obowiązków na stanowisku naczelnika Wydziału Polityki Społecznej.

Nowy naczelnik ma bogate doświadczenie zawodowe w sferze samorządowej. Przez ostatnie 12 lat był aktywnym samorządowcem, więc doskonale znana jest mu sfera działalności urzędu zarówno na szczeblu gminnym jak
i powiatowym. Ogromne doświadczenie, które z całą pewnością będzie przydatne na tym stanowisku zdobył pełniąc funkcje Burmistrza Błaszek, ale również szereg funkcji społecznych. Był m.in. świeckim koordynatorem Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- PEAD, Wiceprezesem Lokalnej Grupy Działania „Długosz Królewski”, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „TAK dla Kopalni Złoczew” oraz członkiem stowarzyszenia ” Społeczny Komitet Budowy Gimnazjum w Gruszczycach” .

Oprócz bogatego doświadczenia zawodowego Pana Rajewskiego na jego korzyść przemawia także wykształcenie z zakresu organizacji i zarządzania oświatą i zdobyte doświadczenie w zakresie administracji samorządowej. Na uwagę również zasługuje fakt, że Pan Rajewski przez ponad 15 lat był nauczycielem i bardzo dobrze znane jest mu środowisko szkolne. Jako nauczyciel siedmiokrotnie zajął I miejsce, a czterokrotnie II w plebiscycie uczniów na Nauczyciela Roku. Pięciokrotnie otrzymał nagrodę dyrektora za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.

Znany jest również ze swojej działalności charytatywnej. Był wielokrotnie nagradzany za swoją działalność społeczną. Uhonorowano go m.in. tytułem „Samorządowca Przyjaznego Rodzinie”. Zajął II miejsce w powiecie sieradzkim w plebiscycie „Samorządowiec Roku 2015”, IV miejsce w plebiscycie Człowiek Roku 2015 Powiatu Sieradzkiego, III miejsce w plebiscycie Człowiek Roku 2017 Powiatu Sieradzkiego oraz II miejsce w plebiscycie Dziennika Łódzkiego i Expressu Ilustrowanego „Oceniamy Władze” w kategorii wojewódzkiej Burmistrz. Pan Karol Rajewski został również uhonorowany przez Kapitułę Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej tytułem „Syzyfa Roku 2015″ w kategorii „Burmistrz Roku” za wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

W Urzędzie Miejskim w Wołominie kieruje bardzo ważnym Wydziałem Polityki Społecznej, który realizuje zadania Gminy z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia, polityki prorodzinnej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, sportu i turystyki, edukacji i współpracy  z organizacjami pozarządowymi. Wydział Polityki Społecznej, który będzie teraz również sprawował nadzór i koordynował część zadań oświatowych, docelowo ma przejąć od Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli część zadań obsługi administracyjnej i organizacyjnej obsługiwanych jednostek. Red.

Pokaż więcej

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:
Close
Back to top button
X

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker