2/2021Czysty WołominZielony Wołomin

ZEC przed wyzwaniami

Niezawodność i bezpieczeństwo – bez przerw w dostawie ciepła dla mieszkańców kończymy w Wołominie sezon grzewczy. Warto o tym mówić, bo uciążliwe awarie ciepłownicze stały się niestety tej mroźnej zimy problemem wielu gmin w całej Polsce.

Wołomiński Zakład Energetyki Cieplnej dostarcza ciepło i gorącą wodę do ponad 12 tys. mieszkańców. Długość całej sieci ciepłowniczej to prawie 50 km. Największym odbiorcą ciepła jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego.

W ostatnim czasie wołomiński ZEC – podobnie zresztą jak kilkaset spółek ciepłowniczych w kraju – mierzy się z poważnymi wyzwaniami. Przepisy unijne nakazują polskim ciepłowniom modernizację, która pozwoli m.in. na redukcję emisji zanieczyszczeń. Za przepisami nie idą jednak na razie – ani z UE, ani z krajowego budżetu – pieniądze, które pozwoliłyby zakładom ciepłowniczym szybko i skutecznie się modernizować. Alternatywa to zamknięcie ciepłowni lub drastyczne podwyżki opłat za ciepło. Wiele firm ciepłowniczych już w ubiegłym roku zostało zmuszonych do podwyżek opłat dla odbiorców końcowych. W Wołominie ceny ciepła od 2019 r. udało się utrzymać na niezmienionym poziomie. Jednak decyzją Urzędu Regulacji Energetyki od 1 kwietnia 2021 r. wprowadzona zostaje minimalna podwyżka, która niestety nie zbilansuje budżetu ZEC i nie pokryje kosztów modernizacji, ale pozwoli nadal bez zakłóceń dostarczać ciepło mieszkańcom Wołomina.

A dlaczego niezbędna jest modernizacja? Tzw. kryterium efektywności energetycznej spełnia dzisiaj jedynie niecałe 20 proc. systemów ciepłowniczych w Polsce. Do 2040 r. odsetek ten powinien wynieść aż 85 proc. Problem dotyczy przede wszystkim opalanych węglem ciepłowni w małych i średnich miastach. Polska, podobnie zresztą jak cała Europa, od węgla ma odchodzić, ale jest to przecież proces obliczony na wiele lat.

W Wołominie ceny ciepła od 2019 r. udało się utrzymać na niezmienionym poziomie.

Jednocześnie ciepłownie muszą płacić za to, że emitują dwutlenek węgla. Tymczasem od listopada 2020 r. ceny uprawnień do emisji CO2 poszły w górę o 60 proc. (a od 2017 r. aż o ponad 700 proc.!). W marcu br. osiągnęły rekordowo wysoki poziom 42 euro za tonę. Prognozy mówią o kolejnych wzrostach, stąd konieczne jest podejmowanie przez zakłady ciepłownicze modernizacji redukującej emisję CO2.

Pieniądze ze sprzedaży tych uprawnień zasilają budżet państwa – w ub.r. była to kwota ponad 12 mld zł. Według zapowiedzi rządzących pieniądze mają wracać do sektora energetycznego i ciepłowniczego na inwestycje poprawiające efektywność energetyczną, m.in. w odnawialne źródła energii. Jednak w 2020 r. z 12 mld zł, jakie zasiliły budżet centralny, do energetyki wrócił jedynie 1 mld zł.

– Wzrost cen uprawnień do emisji CO2 w ostatnim czasie oznacza dla ZEC wzrost kosztów aż o kilka milionów złotych. W efekcie musieliśmy zrezygnować z części planowanych remontów, jednak obowiązkiem spółki jest dbałość o posiadaną infrastrukturę tak, aby dostarczać ciepło mieszkańcom Wołomina w sposób niezawodny i ciągły, zatem takie przesuwanie niezbędnych inwestycji nie może być regułą – mówi prezes wołomińskiego ZEC Paweł Królak.

– Chcemy się modernizować i mamy bardzo konkretne plany, ale to kosztuje. Przy tak wysokich cenach uprawnień do emisji CO2, mimo wysiłków restrukturyzacyjnych, zakładów ciepłowniczych po prostu nie stać na modernizację, która z kolei jest jedyną drogą do zmniejszenia zanieczyszczeń. To błędne koło.
A dotychczasowa pomoc państwa jest niestety dalece niewystarczająca – podkreśla prezes Królak. 

Wołomiński ZEC na miarę swoich możliwości już dzisiaj inwestuje w ochronę środowiska. Wszystkie kotły grzewcze wyposaża w filtry workowe, pozwalające na redukcję emisji pyłu do poziomu wymaganego dla tzw. instalacji MCP. Zakład pracuje nad zredukowaniem zużycia węgla kamiennego, dąży do tego, aby w przyszłości 50 proc. ciepła pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Już dzisiaj ZEC częściowo wykorzystuje OZE – eksploatuje instalację kolektorów słonecznych jako źródła ciepła do wstępnego podgrzewania wody, posiada minielektrownię fotowoltaiczną o mocy 5 kW. 

ZEC unowocześnia również swoją komunikację z mieszkańcami Wołomina. W marcu br. uruchomiono system informatyczny, który pozwoli na kontaktowanie się z odbiorcami usług i przesyłanie faktur drogą mailową. ZEC chce także aktywniej działać w mediach społecznościowych – na profilu ZEC na Facebooku znajdziemy zarówno ważne ogłoszenia, jak i informacje – w tym ciekawostki dotyczące działalności spółki oraz szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Można tam też zobaczyć parę sokołów wędrownych, które zamieszkały
w budce lęgowej na kominie ciepłowni.

Pokaż więcej

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz też:
Close
Back to top button
X

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker