FinanseSamorządważne

Ruszył nabór Społecznych Wniosków

Już od 19 kwietnia 2021 roku będzie można zgłaszać projekty w ramach „Społecznych Wniosków do budżetu gminy Wołomin na rok 2022” (aktywny link do strony BIP z Zarządzeniem Burmistrza na 135/2021 w sprawie ogłoszenia “Zasad zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2022”)!

Na ich realizację w 2022 roku Gmina Wołomin planuje wydać 1 500 000 złotych.

Harmonogram Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2022

 1. Zgłaszanie projektów przez mieszkańców – od 19 kwietnia 2021 r. do 7 maja 2021 r.
 2. Ocena projektów (formalna i merytoryczna): od 10 maja do 31 maja 2021 r.
 3. Ogłoszenie listy projektów poddanych ocenie merytorycznej wraz z jej wynikiem: do 7 czerwca 2021 r.
 4. Ogłoszenie listy Projektów poddanych pod głosowanie: do 7 czerwca 2021 r.
 5. Działania promocyjne: od 7 do 30 czerwca 2021 r.
 6. Głosowanie: od 7 do 30 czerwca 2021 r.
 7. Ogłoszenie wyników głosowania (listy rankingowej): do 3 września 2021 r.,
 8. Ogłoszenie listy projektów rekomendowanych do realizacji w 2021 roku: do 10 września 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią „Zasad zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków do budżetu Gminy Wołomin na rok 2022”. Poniżej prezentujemy garść najważniejszych informacji.

Główne założenia Zasad Społecznych Wniosków 2022

 • Zgłaszać można tylko projekty inwestycyjne (brak podziału na kategorie).
 • Maksymalna wartość projektu to 200 000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych).
 • Proponowane inwestycje można realizować na gruntach gminnych ale dopuszczamy, aby elementem realizacji projektu był zakup nieruchomości niezabudowanej, na której będzie realizowana inwestycja.
 • W uzasadnionych przypadkach dopuszczamy realizację projektu w czasie dłuższym niż 1 rok.
 • Nie można zgłaszać projektów tzw. Szkolnych (realizowanych na terenie szkół i przedszkoli). Te projekty są realizowane w ramach Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych.
 • Nie wymagamy listy poparcia do zgłaszanego projektu.
 • Głosowanie odbywać się będzie wyłącznie elektroniczne.
 • Udział w konsultacjach społecznych może wziąć każdy mieszkaniec gminy Wołomin:
  – w głosowaniu – każdy,
  – zgłosić projekt może każdy, ale osoby poniżej 16 r. ż. muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Nie będziemy wymagać podawania numeru PESEL (weryfikacja na podstawie adresu zamieszkania).

żródło: UM Wołomin

Przy tej okazji w studiu Telewizji Wołomin Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina oraz wiceburmistrz Łukasz Marek zachęcają wszystkich mieszkańców Wołomina do składania propozycji projektów inwestycyjnych nie przekraczających kwoty 200.000 PLN. Zakwalifikowane projekty wezmą udział w głosowaniu, które potrwa od 7 do 30 czerwca. Zachęcamy i zapraszamy do składania wniosków!

Więcej informacji : https://wolomin.org/startuja-spoleczne-wnioski-2022/

Pokaż więcej

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button
X

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker